• name
  • name
  • name
  • name
  • name
  • name
  • name
  • name
  • name
  • name

Church Committee


The Church Committee Members

Michalis Pilina (President)
Chrysa Constantinou (Vice President)
Savvas Savva (Secretary)
Evangelos Kritikos (Treasurer)
Andreas Kyprianides
Andreas Michael
Leon Christodoulou
Savvas Mastrides
Soterios Economou
Yiannis Chronias


Ladies’ Auxiliary Committee

Elena Journet (President)
Kyproula Kyprianides (Vice President)
Dora Docusso (Secretary)
Evdokia Kyprianou (Treasurer)
Anna Sofroniou
Boby Chrysanthou
Chrysoulla Papadopoulou
Chrystalla Georgiou
Katerina Kailou
Lyda Yiangou
Maria Chronia
Maroulla Constantinou
Stella Papaphilippou